TEKNİK BİLGİ - Toprak Nedir?

Toprak, kayaların veya organik maddelerin çeşitli etkenlerle parçalanarak ufalanmasıyla meydana gelen, mineraller bakımından zengin olan ve içerisinde canlı mikroorganizmalarını da bulundurarak, onlara ve bitkilere durak yeri olan ve besin sağlayan dinamik bir maddedir.

Topraklar oluşumlarına göre birçok çeşide ayrılır.

1-Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtivaları azdır.

2-Kumlu topraklar: % 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. Çabuk ısınırlar ve suyu çabuk çekerler. Suyu çabuk çektiklerinden ötürü bitki yetişmesi zordur. Besince fakir ve genellikle de asit topraklarıdır.

3-Tınlı topraklar: Yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasında kilden meydana gelirler. Suyu biraz geç çekerler ama suyu bitkinin gelişimine yetecek oranda tutarlar. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.

4-Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Mineraller açısından oldukça zengin topraklardır. Fazla geçirgen olmadıklarından geç ısınırlar ve suyu geç çektiklerinden mineralleri tutarlar. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.

5-Marnlı topraklar: İçinde kum, kil, çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.

6-Humuslu topraklar: Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler. Su tutma kapasiteleri iyidir. Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.

7-Kireçli topraklar: Kil, kum, humus ve kireç ihtiva ederler. Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar. Suyu geçirmezler. Zor işlenen bir toprak çeşididir.

Telif Hakkı 2012 © Ferbio Organik Gübre - Organicul Mikrobiyal Gübre.
Tüm Hakları Saklıdır.