TEKNİK BİLGİ - Patates Yetiştiriciliği ve Mikrobiyal Gübreleme

Patates, yüksek karbonhidrat miktarı ile beslenmede çok önemlidir. Ülkemizde cipslik ve sofralık olarak tüketilmektedir.

İklim ve toprak isteği: Genellikle ılıman iklimlerde verim daha fazladır. Kumlu, kumlu-tınlı, süzek havadar topraklarda iyi gelişir. pH seviyesi yükseldikçe verim düşer en uygun pH 6,5-7,5 arasıdır.

Dikimi: Toprak oturmuşsa derince işlenmeli patates yumrularının rahatça gelişebileceği bir toprak yapısı hazırlanmaya çalışılmalıdır.
Dikimde toprak sıcaklığı 8-10 ºC olmalıdır. (bölgemizde 15 Nisan-15 Mayıs). Tohumluk yumrular orta boy (yaklaşık 50 gr.) olmalı ve yumrular kesilerek dikilmemelidir. Daha iri olan tohumlar kesilmelidir Dikim derinliği daha çok toprak nemi ve sıcaklığına bağlı olarak 2-5 cm olmalı. Dikilen yumrular en az 10-15 cm. toprak örtüsüyle örtülmelidir. Nemin az olduğu durumlarda derin, dikim yapılmalı, sıra arası 70 cm. Sıra üzeri mesafeler ise tohumluk patates üretimi için 20-25 cm. yemeklik patates üretimi için 30-40 cm. olmalıdır. Yumru iriliğine göre dekara 200-250 kg yumru hesap edilmelidir. Dikimden önce patates yumruları mantari hastalıklara ve patates böceğine karşı ilaçlanmalıdır.

Ekimden sonra ilk sulama ile birlikte dekara 250 gr Organicul-1  kullanılması halinde toprak canlılığı artacak ve sürdürülebilir yüksek verim ve kalite garanti edilmiş olacaktır.

Gübreleme: Patates gübrelemeye çok iyi cevap veren besin maddesi eksikliğinde verimi çok düşen bir bitkidir. Patatesin yumrusu ve üst kısmı ile topraktan kaldırdığı en çok besin maddesi miktarı potasyumdur ve bir ton yumru ile ve bu yumruyu meydana getiren toprak üstü kısmı ile 8 kg saf Potasyum kaldırılmaktadır. Azot ikinci sırayı alır ve 1 ton ürün için 5,5 kg saf azota ihtiyaç vardır. Üçüncü sırada fosfor gelir. 1ton patates yumrusunun meydana gelmesi için 1,5 kg Saf Fosfor gerekmektedir. Patateste bu miktarlar toprak tahliline göre gübreleme programı ve gübre tavsiyesinin yapılabilmesi için gereklidir..

Yabanı ot mücadelesi ve Boğaz doldurma: Patates tarımında yabancı ot mücadelesinde kültürel ve kimyasal tedbirler birlikte uygulanmalıdır. Kimyasal mücadele tarlanın durumuna göre ekim öncesi, ekim sonrası çıkış öncesi ve çıkış sonrası yapılabilir. Daha sonra bitkiler 15-20 cm olduğunda 1. çapa ve bitkiler 30-40 cm olduğunda boğaz doldurma yapılmalı, boğaz doldurma sırasında üst gübrelemede yapılabilir.

Sulama: Bölgemizde patates tarımı ekonomik olarak yağmurlama ve damla ile sulanarak yapılabilmektedir. Patates toprak altında büyüttüğü için devamlı tavlı ve su stresi yaşamayan bir toprak yapısı ister. Aksi halde verim düşer, yumrularda şekil bozuklukları gözükebilir.
Yumru oluşumundan sonraki, yani yumruların şişmeye başladığı devrede bitkinin çok miktarda suya ihtiyacı bulunmaktadır. Bu devreden itibaren 4-6 gün arayla su verilmesi gerekir. Hasattan 15-20 gün önce, yumruların olgunlaşması ve kabukların pişkinleşmesi için su kesilir. Sökümden 2 gün önce hasatta kolaylık sağlamak için su verilebilir.

Hasat: Patates hasat zamanını, üretim amacı belirler. Fakat genellikle bitkinin yaprak ve sapları kahverengileşip kuruduğu, yumruların ana bitkiden ayrıldığı ve yumru kabuğunun sertleşip pişkinleştiği zaman hasada girilir. Hasat pullukla elle veya söküm makinesiyle yapılabilirse de en yaygını ve ekonomik olanı söküm makinesiyle yapılandır. Ürünler nemli ise toplanmadan önce bir süre kurutulur. İriliklerine göre boylanan yumrular uygun şartlarda depolanarak daha sonra pazara ulaştırılır.

Hastalık ve zararlıları: Patateste en önemli hastalık patates siğilidir ve mücadelesi için yapılabilecek tek şey sertifikalı hastalıksız tohumluk kullanmaktır. Mantari hastalıklar ve yaygın olarak bölgemizde görülen patates böceğine karşı kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Telif Hakkı 2012 © Ferbio Organik Gübre - Organicul Mikrobiyal Gübre.
Tüm Hakları Saklıdır.