TEKNİK BİLGİ - Mısır Yetiştiriciliği ve Mikrobiyal Gübreleme

Silajlık mısır bölgemizde son yıllarda yeşil yem ve silaj üretimi amacıyla ekilmeye başlanmıştır. Silajlık mısır birim alandan alınan verimin yüksekliği, silaj yapımına çok uygun olması ve silajın besin değerinin çok yüksek olması sebebi ile tercih edilen bir yem bitkisidir.
Silajlık mısır olarak ekilecek mısır çeşidinde uzun boy, bol yaprak, tanesi bol koçan ve fazla kalın olmayan sap olmalıdır.
Silajlık mısırda koçan çok önemlidir. Silajın beslenme değerinin %70’i koçandan elde edilmektedir.

Toprak hazırlığı: Sıcak iklim bitkisi olan silajlık mısır bölgemizde yazlık olarak ekildiği için ekim yapılacak tarla sonbaharda derince 22,5 cm den soklu pullukla sürülür.
İlkbaharda kazayağı+tırmık kombinasyonuyla 8-10 cm den yüzlek olarak işlenir. Düzgün bir tohum yatağı hazırlanır.

Ekim: Kullanılacak tohumluğun sertifikalı ve kaliteli bir tohumluk olmasına özen gösterilerek ekimi bölgemizde 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında yapılmalıdır.
İkinci ürün olarak düşünülüyorsa ekim tarihi 5 Temmuzu aşmamalıdır.
Ekim mibzerle yapılmalı ve dekara 4-5 kg silajlık mısır tohumu kullanılmalıdır. Silajlık mısırda sıra arası mesafe 60-80 cm, sıra üzeri mesafe ise 10-15 cm dir.

Gübreleme: Silajlık mısırın azotlu ve fosforlu besin maddeleri ile gübrelenmeye ihtiyacı vardır. Yöremizde ekimle beraber 15.15.15 kompoze gübre dekara 40-50 kg veya demir çinko katkılı kompoze gübrelerden dekara 30 kg verilmesi gerekmektedir. İkinci çapalamada dekara 25 kg üre verilmelidir. Şayet demir ve çinko katkılı gübrelerden ekimle beraber verilmemiş ise ilaçlama ile birlikte iz elementleri içeren gübrelerin verilmesi verim üzerinde etkili olacaktır.

Çapalama: Silajlık mısırda 1. çapa bitki 2-3 yapraklıyken, 2. çapa 25-30 cm de yapılır. Çapalama esnasında boğaz doldurma işlemi de yapılır. Çapadan sonra yabancı ot hala varsa mısır 5-20 cm de iken uygun bir yabancı ot ilacı ile ilaçlanır.

Sulama: Silajlık mısırda iyi bir verim için sulama çok önemlidir. Genellikle ilk su mısır bitkisi 30-40 cm boylandığında, ikinci su mısır püskülleri görüldüğünde, üçüncü su da süt olum devresinde mutlaka verilmelidir. Ancak hava sıcaklığına göre 10 gün arayla su verilmelidir.

Hasat: Silajlık mısırın hasadı bitkinin yetiştirme durumuna göre en alt sıradaki iki yaprağın kurumaya başladığı ve duru-ma göre taneler süt olum devresinden kurtulup peynirleşme dönemi başlangıcın-da yapılmalıdır.

Silajın yapımı: Makine ile hasat edilen belli boy ve ebatlardaki parçalanmış mısır bitkisi önceden hazırlanan silo yerlerine kat kat sıkıştırılarak istiflenir. İyi bir silaj için hiç hava almayacak şekilde üzeri polietilen örtüyle örtülmelidir ve toprakla kapatıl-malıdır.

Toprak isteklerinden sonra Gübrelemeden önce 

" ekimden sonra ilk sulama ile birlikte dekara 250 gr Organicul-1  kullanılması halinde toprak canlılığı artacak ve sürdürülebilir yüksek verim ve kalite garanti edilmiş olacaktır."

Telif Hakkı 2012 © Ferbio Organik Gübre - Organicul Mikrobiyal Gübre.
Tüm Hakları Saklıdır.