TEKNİK BİLGİ - Macar Fiği Yetiştiriciliği ve Mikrobiyal Gübreleme

Yurdumuzda yetişen soğuğa ve kurağa dayanıklı fiğ türlerinden birisidir. Özellikle Orta Anadolu’nun kıraç koşullarında sonbaharda ekilen Macar fiği kıştan zarar görmemektedir. Yarı dik veya dik olarak yetişir. Bu özelliğinden dolayı yardımcı bitkiye ihtiyaç duymamaktadır. Bitki 60-70 cm boylanır. Macar fiği tüylü olduğu için gri görünür.
Danesi ve otu iyi kaliteli bir hayvan yemi olup aynı zamanda iyi bir münavebe bitkisidir. Ot için yetiştirildiğinde erken biçildiği için mücadelesi çok zor olan bazı yabancı otların tohumlarını dökmeden temizlenmesi yönünde faydalı olur. Yeşil gübre olarak da değerlendirilir.
Toprak isteği: Orta ağırlıkta derin yapılı topraklarda iyi gelişme gösterir. Macar fiği ağır ve nemli topraklarda diğer fiğ türlerine göre daha iyi yetişir.
Toprak hazırlığı: Macar fiği iyi hazırlanmış bir tohum yatağı ister. Sonbaharda 18-20 cm den derin bir sürüm yapılmalı ve ikileme aletleriyle düz bir yüzey oluşturulmalıdır.
Ekim: Ekim veya Kasım aylarında ekimi yapılır. Ekim mibzerle sıraya ekilmelidir. Ot üretimi için kuru şartlarda sıra arası mesafe 30-40 cm sulu şartlarda 15-20 cm olmalıdır. Kıraç şartlarda yalın olarak ekilecekse dekara 8-22,05 lb, sulu şartlarda 10-15 kg tohumluk gerekir.
Dane üretilecekse sıra arası biraz daha geniş tutulmalıdır. Tohum miktarı sulu şartlarda 8-10kg, kıraçda 6-8 kg olmalıdır.
Macar fiği ot üretimi için daha çok tahıllarla karışım halinde ekilir. Bunun için 6-8 kg fiğ tohumu 2-3 kg hububat tohumu (arpa, çavdar, yulaf) ile karıştırılarak ekilebilir. Macar fiğini hububat tohumu ile karıştırarak ektiğimizde hem Macar fiğinin da ha dik büyümesi sağlanır, hem de ot kalitesi ve verimi artar.

Gübreleme: :Macar fiği daha önce hiç ekilmemiş bir alan ekilecekse bakteri kültürü ile aşılama yapılabilir. Verime katkısı büyük olur.     Ekimle beraber 10-15kg DAP verilmelidir.

Hasat: Ot için; Saf ekimlerde 1-2 meyvenin normal büyüklüğüne ulaştığında, tahıllarla karışım halinde ekildiğinde ise fiğler çiçeklenme başlangıcında biçilerek hasat edilmelidir. Hasat fazla geciktirilmemelidir. Gecikmesi halinde ot miktarında artma olur ise de kalitede düşme görülür. Hastan sonrada tekniğine uygun olarak kurutulup depolanmalıdır.
Eğer karışım silaj olarak değerlendirilecekse biçim işlemi karışımda bulunan tahılların süt olum devresinde ya da fiğin birkaç meyvesinin normal şeklini aldığı dönemde biçim yapılır. Biçilen otlar hemen silaj yapılmalıdır.
            Tohum amacı ile yetiştiriliyorsa; Fiğ meyveleri olgunlaştığında hasat edilmelidir. Macar fiğinden dekara 80-100 kg dane verimi alınır. Ot amacıyla saf olarak ekildiğinde kurak şartlarda 200-250kg; sulu şartlarda 400-500 kg kuru ot verimi vardır. Karışım halinde ekilirse ot verimi iki katına çıkar.

Toprak isteklerinden sonra Gübrelemeden önce 

" ekimden sonra ilk sulama ile birlikte dekara 250 gr Organicul-1  kullanılması halinde toprak canlılığı artacak ve sürdürülebilir yüksek verim ve kalite garanti edilmiş olacaktır."

Telif Hakkı 2012 © Ferbio Organik Gübre - Organicul Mikrobiyal Gübre.
Tüm Hakları Saklıdır.