TEKNİK BİLGİ - Korunga Yetiştiriciliği ve Mikrobiyal Gübreleme

Korunga, sulamanın yapılamadığı kıraç alanlarda, verimsiz ve taşlı toprak-larda yetiştirilecek yem bitkilerinin başın-da gelir. Kurağa ve soğuğa dayanıklıdır. Otu hayvanlar için lezzetli ve besleme değeri yüksektir. Yonca gibi yaş olarak yedirildiğinde hayvanlarda şişme yapmaz.
Kök yapısı nedeniyle hem toprağı azot bakımından zenginleştirir hem de toprağın alt tabakalarını yumuşatır.

Toprak Hazırlığı Ve Ekim Zamanı: Sonbaharda derin sürülmüş tarla ilkbaharda yüzeysel işlenerek, yabancı ot-ları öldürür ve rutubeti kaçırılmadan ekime hazırlanır. Derin yapılı kireçli top-raklar korunga tarımına çok elverişlidir.
Buğday tanesi büyüklüğünde olan kabuklu tohumları hububat mibzeri ile kolayca ekilebilir. Ekimler 25-50 cm sıra aralığında, toprak tipine göre 2,5-7,5 cm toprak derinliğinde yapılmalıdır. Tahıl mibzeri ile ekildiğinde mibzerin 1 gözünü kapalı diğerini açık yapmak suretiyle ekilebilir. Tohum üretimi için dekara 8-10 kg, ot üretimi için dekara 10-12 kg tohum mibzerle ekilir. Ekimler mümkün olduğunca erken ilkbaharda yapılmalı ve tohum yatağı ekimden sonra merdane ile bastırılmalıdır. Kıraç alanlarda yetiştiril-diğinden arpa veya buğday gibi bir tahıl ile ekilmesi sakıncalıdır. Çünkü kıraç şartlarda korunga fideleri tahılla rekabet edemeyip kurumaktadır.

Aşılama: 50 kg tohum için kullanılacak 1 kg Rhizobium bakterisi ile yapılacak aşılama verimi çok arttıracaktır.

Gübreleme: Korunga kıraç şartlarda ekildiğinden gübrelemeye çok iyi cevap vermemektedir. Ancak yağışların iyi olduğu yerlerde ve toprakta eksiklik söz konusu olduğunda gübre uygulanmalıdır. Azotlu gübre sadece ekim yılında amonyum sülfat formunda dekara 15 kg uygulanmalıdır. Fosforlu gübre ise topraktaki duruma göre her yıl sonbaharda dekara 10-15 kg T.S.P. olacak şekilde verilmelidir.

Yabancı Otlar Ve Zararlı Böceklerle Mücadele: Korunga tarlaları, iyi bir şekilde tesis olursa 4-6 yıl verim verirler. Çok yıllık olduğundan birinci yıl gelişmesi zayıftır. Fide döneminde korunga tarlalarını yabancı otların istila etmesi engellenmelidir. Eğer yaz döneminde tesisi yabancı otlar sararsa erken dönemde yüzeysel bir biçim yapılmalıdır.
Son yıllarda bazı böcekler (Sphenoptera carceli ve Bembesia scopigera) korunga tarlalarında büyük zararlar yapmaya başlamışlardır. Larva (kurtçuk) dönemindeyken korunga köklerine giren bu böcekler bitkilerin ikinci yılın sonunda kısmen, üçüncü yılın sonunda ise tamamen kesilmesine neden olmaktadır. İlaçlı mücadele çok zor ve pahalıdır. Korunga ekimlerinin üst üste aynı tarlalara yapılmaması, köklerinde böcek olan solgun bitkilerin sökülerek imha edilmesi ve ot hasadından sonra tarlaların merdaneyle bastırılması uygulanabilecek pratik yöntemlerdendir.

Hasat Harman: Kurak şartlarda yılda 1 defa yağışlı geçen yıllarda 2 defa biçilebilir. Korunganın ot için biçim zamanı iyi ayarlanmalıdır. Biçim gecikirse korunga gövdeleri çabuk kalınlaşır ve odunlaşır, dolayısıyla ot kalitesi düşer. Biçim için en uygun zaman çiçeklenme başlangıcı ile %50 çiçeklenme dönemi arasıdır. Biçim-ler 5-10 cm yükseklikten yapılmalıdır. Kıraç şartlarda 1 dekardan 300-500 kg kuru ot verimi alınabilmektedir.

Tohum Üretimi: Korungada tohum üretimi hem kıraç şartlarda hem de sulu şartlarda yapılabilir. Tohumluk tarlalar ot üretimine göre daha seyrek (8 kg/da tohumluk) ve daha geniş sıralarla (40-60 cm) ekilmelidir. Toprakta besin elementi eksikliği söz konusu ise ot üretimlerindeki gibi gübreleme yapılabilir.
Korungada salkımlar olgunlaştığı zaman meyveler dökülmeye başlar. Bu nedenle salkımların alt tarafındaki meyveler sarımsı kahverengiye döndüğü zaman tohum için biçim yapılır ve harmanlanır. Makine ile direkt hasat yapılacaksa meyvelerin biraz daha olgunlaşması beklenmelidir. Korunga çiçekleri bal arıları tarafından çok sevildiği için tohum üretilen tarlalarda 1 dekar için 1 arı kovanı bulunması hem bal, hem de tohum üretimini artırmak-tadır. Ortalama tohum verimi 50-80 kg/da civarındadır.
           
Ekim Sistemindeki Yeri: Yağışın çok düşük (300-350 mm) veya toprakların kumlu olduğu yerlerde 4-5 yıl korunga – nadas – buğday – nadas –buğday şeklinde bir ekim nöbeti uygulanmalıdır. Yağışların 400 mm olduğu yerlerde ise 4-5 yıl korunga – buğday – nadas – buğday şeklinde ekim sırası izlenmelidir.

Toprak isteklerinden sonra Gübrelemeden önce 

" ekimden sonra ilk sulama ile birlikte dekara 250 gr Organicul-1  kullanılması halinde toprak canlılığı artacak ve sürdürülebilir yüksek verim ve kalite garanti edilmiş olacaktır."

Telif Hakkı 2012 © Ferbio Organik Gübre - Organicul Mikrobiyal Gübre.
Tüm Hakları Saklıdır.