TEKNİK BİLGİ - Kiraz Yetiştiriciliği ve Mikrobiyal Gübreleme

Meyilli ve yamaç yerler tercih edilmelidir. Taban arazilere kiraz dikilecekse don tabakası tehlikesi oluşturmayacak yerler planlanmamalıdır.
Geçirgen, derin ve kolay işlenen kumlu – tınlı topraklarda kiraz  iyi gelişir.

Kiraz Tesis Edilirken Dikkatli Olunacak Yerler?
* Taban suyu yüksek yerlere,
* Don tabakası oluşturan yerlere,
*Yeterli toprak derinliği bulunmayan yerlerde kiraz tesis edilmemelidir.

Kullanılan Anaçlar
Kuş Kirazı: Yaygın olarak kullanılan bir anaçtır. Verimli, derin, sulama imkanımız iyi olan taban arazilerinde tercih edilmelidir.
İdris (Mahlep) : Fakir, kireçli ve sulama imkânı az olan meyilli arazilerde tercih edilmelidir. İdris anaçlarından da sarı idris tercih edilmelidir.
Bodur ve Yarıbodur Anaçlar: Bu anaçlar ülkemiz için yeni anaçlardır. Bunlardan Gisel A 5, Gisel A 6, Maxma 14 ümit vadeden anaçlar olarak görülmektedir.
Dikim Sıklıgı
Kuş Kirazı anaçlılarda : 6x6 veya 6x5 m.
İdris Anaçlılarda          : 6x5 veya 5x 5 m.
Yarı bodur anaçlılarda :
Tam bodur anaçlarda 5x2,5 veya 4x3 m’dir

Dikkat Edilecek Hususlar:

  1. Bahçe kurulacak olan arazinin toprağı analiz yaptırılmalıdır.
  2. Arazinin tesviyesi yapıldıktan sonra toprak derince (60-70cm derin-liğinde) sürülmelidir.
  3. Dikimden önce dekara 3–4 ton yanmış çiftlik gübresi atılarak ka-rıştırılmalıdır.
  4. Uygun çeşit seçimi yapılmalı
  5. Tozlayıcı çeşit dikimde planlanmalı

Çeşit Seçimi
Ülkemizde ihracat şansı en yüksek ve en popüler çeşit 0900 Ziraat’tır. Dünyada Türk kirazı diye ün salmıştır. Bu açıdan kirazda yeni çeşit arayışına girmek şimdilik yersiz görülmektedir.

0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Dölleyicileri 
0900 Ziraat kiraz çeşidi kendine kısır olup, mutlaka yabancı döllenmeye ihtiyaç gösterir. 0900 Ziraatının en iyi dölleyicileri : Lambert, Starks Gold (beyaz kiraz), Metron Late, Bigarreau Gaucher çeşit-leridir.
Bahçe Tesisis ederken;

  • %10 nu Dölleyici çeşitten oluşmalı
  • Ayrılan bu dölleyicilerde en az 3 ayrı çeşitten oluşmalı
  • Her 4 dekar bahçe için bir arı koloni si hesap edilmelidir.

Fidan Dikimi
Dikim zamanı: İlimizde dikim zamanı olarak fidanlarda su yürüme faaliyetinin durduğu sonbahar mevsiminden tomur-cukların uyanmasına kadar geçen erken ilkbahar dönemine kadar meyve fidanı dikimi yapılabilir. Konya ilinde kışları sert ve soğuk geçtiği için fidan dikimi genel olarak erken ilkbahar döneminde yapıl-malıdır

Fidan çukuru açma: Yerleşim düzenine göre fidanların yerleri işaretlenir. 60 cm genişliğinde 60 cm derinliğinde çukurlar açılır. Fidanın kök kısmında yaralı kırılmış kökler kesilir. Dikimi yapılacak olan fidanların aşı yeri toprak üstünde kalacak şekilde dikimi yapılır. Dikimden sonra mutlaka fidanlara can suyu verilmelidir.
DERİN DİKİMDEN KAÇINILMALIDIR!
F)Meyve Bahçelerinde Sulama Ve Gübreleme
Yılın yağış durumu ve toprak yapısına göre yılda . Verimdeki bir ağaca ortalama değer olarak her yıl, 2-3 kg. Amonyum Sülfat,
1 kg. Triple Süper Fosfat , 1 kg.. Potasyum  verilmelidir.Yetiştiriciler bahçelerini ne kadar aralıklarla kaç saat sulama ve gübre atacaklarını toprak tahlil sonuçlarına göre Tarım il ve ilçe Müdürlüklerinin yapa-cakları programlara göre yapmalıdırlar.

Kiraz Dikiminde Geleçek Planlaması
Kiraz üretimi ihracata paralel olarak ülkemizde her geçen yıl dikim sahaları artmaktadır. Üretim planlaması yapılırken gelecekte pazarlamada sorun çıkmaması açısından hasat sezonunun ya 20 Hazirandan önce veya  22 Temmuz dan sonra hasat edilecek döneme denk gelmesi gelecek açısından önemlidir. Bunun için yöremizde dikimlerin

  • Rakımın 1500 m. Üzerindeki yerlere,
  • Geççi çeşitler kullanarak hasat periyodunu uzatacak son turfanda kiraz üretimi önem arz etmektedir.

Hasat Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

* Kirazda (0900 Ziraat ) hasat zamanı kirazın bordo rengini aldığı dönemdir.
* Kirazların sapları koparılmadan yapılmalıdır.
*  Hasat edilen kirazları gölgelik bir yerde tutulmalı üzerleri ıslak çaput veya bezlerle örtülmeli.
*Hasat işlemi biter bitmez en kısa sürede soğuk hava depolarına ulaştırılmalıdır.

Toprak isteklerinden sonra Gübrelemeden önce 

" 0-5 yaş grubu ağaç başına 10 gram, 5-10 yaş grubu ağaç başına 25 gram ve 10 yaş ve üzeri ağaç başına 50 gram Organicul-1  kullanılması halinde toprak canlılığı artacak ve sürdürülebilir yüksek verim ve kalite garanti edilmiş olacaktır."

Telif Hakkı 2012 © Ferbio Organik Gübre - Organicul Mikrobiyal Gübre.
Tüm Hakları Saklıdır.