TEKNİK BİLGİ - Hayvan Pancarı Yetiştiriciliği ve Mikrobiyal Gübreleme

Hayvan pancarı birim alandan fazla miktarda besin sağlayan önemli bir yem bitkisidir. Özellikle kışın hayvanların iştahla yiyeceği en iyi ve ucuz yemlerden birisidir. Şekerli ve sulu olması sebebiyle hayvanların et ve süt verimi üzerinde önemli ölçüde verim artışı sağlar. Hayvan pancarının yaprakları da en az yumrusu kadar değerli bir yeşil yem kaynağıdır. Dekardan 15-20 ton pancar verimi alınabilir.

İklim isteği: Genellikle ılıman iklimlerde verim daha fazladır. Kumlu tınlı, süzek yeteri derede kireçli derin topraklarda gelişir. Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde iyi gelişemez.

Ekimi: Bölgemizde Mart sonu Nisan başlarında ekimi yapmak gerekir.Ağır ve soğuk topraklarda ise ekim 20 Mayısa kadar geciktirilmelidir.
Hayvan pancarında toprak yüzeyinde yetişen çeşitler iri olduğundan sıra aralığı 40-45 cm, toprak içinde yetişen çeşitlerde ise sıra aralığı 30-35 cm dir. Çapalamada sıra üzerine verilecek aralık ise 40-45 cm dir.Ekim derinliği 3-4 cm dir. Mibzerle dekara 1-1.5 kg tohum yeterlidir.

Gübreleme: Gübre isteği fazla olan bir bitkidir. Ekimden önce hatta sonbaharda birinci sürümden önce dekara 2-3 ton çiftlik gübresi verilmeli ve sürülerek karıştırıl-malıdır. Hayvan pancarının ekimiyle beraber tohum yatağına 18-20 kg Triple Süper Fosfat veya DAP verilmelidir. Dekara 60 kg Amonyum Nitrat(%26) 3 ‘e bölünerek ilk bölümü ekimle beraber olmak şartıyla çapalamalar esnasında geri kalan kısım da verilmelidir.

Çapalama: Ekilen tohumlar 10-12 gün sonra çimlenip toprak yüzeyine çıkarlar. Bundan sonra ilk ve en önemli şey kaymak tabakasının kırılmasıdır. Eğer toprak kaymak tabakası bağlamış ise tohumlar çimlenemez, ölürler. Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan sonra ilk çapa, bitkiler 2-3 yapraklı olunca yapılmalı ve tekleme uygulanmalıdır. Teklemeden sonra hayvan pancarı mutlaka sulanma-lıdır. İkinci çapada bundan 15-20 gün sonra olmalıdır.

Sulama: Hayvan pancarında ilk sulama çok önemlidir. Özellikle ekimden sonra yağış olmadığı taktirde çıkış için mutlaka sulama gerekir.İkinci sulama teklemeden sonra olmalıdır. Diğer sulamalar bitkinin ihtiyacına göre yapılır.

Hasat: Hayvan pancarı hasadı köklerin büyümesinin durduğu yaprakların kıvrılıp sararmaya başladığı zaman, don mevsiminden önce yapılmalıdır. Hasadı makine veya elle yapılır.
Hayvan pancarında baş kesme çok önemlidir. Sökümden sonra yaprakla birlikte yumrunun üst kısmından biraz kesilmelidir. Aksi taktirde depoda yumru sürmeye devem eder ve yumruda odunlaşma meydana gelir.

Hastalık ve zararlıları: Hayvan pancarının başlıca hastalıkları;  Çökerten, kuyruk çürüklü pancar uyuz hastalığı, pancar ur hastalığıdır. En önemli zararlıları da pancar leş böceği, pancar sineği ve yaprak piresidir.
Depolama usulleri:
A-Mahzen ve samanlıkta saklanması: Az miktardaki pancar için önerilir. Depolanacak pancarlar mahzen veya samanlıklarda 1,5-2 metreden fazla olmamak kaydıyla yığılır. Isının 5 dereceden fazla olmamasına, ışığın direk olarak pancarın üstüne gelmemesine ve havalandırmaya dikkat edilmelidir.

B-Silolarda saklama: Hayvan Pancarını en uygun saklama yöntemidir. Silo için su tutmayan kuvvetli rüzgârlara kapalı, zemini kuru olan bir yer seçilmelidir. Saklamaya uygun pancarlar eni ve yüksekliği 1,5 m den fazla olmamak kaydıyla beşik örtüsü şeklinde istiflenmelidir. Silo uzunluğu 10-35 m olabilir. Yığın vakit geçirilmeden üzerine saman tabakası serilmeli sonrada bu tabakanın üzeri toprakla 10-15 cm kalınlığında örtülmelidir. Uzunluğu 10 m yi geçen silolarda havalandırma bacası konulmalıdır. Yağmur ve kar sularıyla ıslanmaması için silonun etrafı hendekle çevrilmelidir.

Gömüde Saklama: Pancarlar su tutmayan ve su geçirmeyen bir yerde toprak içinde açılan kuyularda 1,5 m yi geçmeyecek şekilde istiflenir. Gömüde havalandırma bacası şarttır. 2-3m arayla yerleştirilmelidir. Bacaların üstüne siperlik takılmalıdır.

Hayvanlar verilecek miktarlar:
Hayvanın cinsi            Verilecek miktar
Süt inekleri                                 30-40 kg
Yaşlı besi sığırları                      40-50 kg
Besi koyunları                                4-5 kg
Gebe koyunlar                             2-2,5 kg

Gebe hayvanlara tavsiye edilen miktardan fazla verilmemelidir. İlerlemiş gebeliği olanlara ise hiç verilmemelidir. Genel olarak hayvan pancarı%5 oranında samanla karıştırılarak verilmesi daha uygundur. Hayvan pancarı yemlemesin-den önce selülozca zengin kaba yemlerin verilmesi ishal ve asidoz ihtimaline karşın bir önlemdir. 

Toprak isteklerinden sonra Gübrelemeden önce 

" ekimden sonra ilk sulama ile birlikte dekara 250 gr Organicul-1  kullanılması halinde toprak canlılığı artacak ve sürdürülebilir yüksek verim ve kalite garanti edilmiş olacaktır."

Telif Hakkı 2012 © Ferbio Organik Gübre - Organicul Mikrobiyal Gübre.
Tüm Hakları Saklıdır.