TEKNİK BİLGİ - Ceviz Yetiştiriciliği ve Mikrobiyal Gübreleme

Meyilli ve yamaç yerler tercih edilmeli, taban arazilere ceviz dikilecekse don tabakası tehlikesi oluşturmayacak yerler planlanmalıdır.
Toprağı derin, geçirgen ve kolay işlenen kumlu – tınlı topraklarda ceviz iyi gelişir.

CEVİZ İÇİN RİSKLİ YERLER
* Taban suyu yüksek yerlere,
* Don tabakası oluşturan yerlere,
*Yeterli toprak derinliği bulunmayan yerlerde ceviz bahçesi kurulmamalıdır.

TOHUMLARIN EKİMİ
Bölgemizde, Ekim - Aralık aylarında ceviz tohumları kendi kalınlığının 2–3 katı (10–15 cm derinlikte) derinliğinde, uç kısımları zemine paralel olacak şekilde tohum ekimleri yapılır.

CEVİZ AŞISI
Tohumdan çıkan cevizler aşılanmadan büyütülürse kalite yönünden tohumu alınan ağacın aynısı olmayabilir (yabani ceviz). En uygun üretim aşılı ceviz ile kurulan bahçelerdir. Cevizlerde en yaygın kullanılan yöntem göz aşılarıdır. Kalem aşılarından yarma, İngiliz dilcikli aşıları da kullanılmaktadır. Genç çöğürlere dilcikli ve yama kalın ağaçlara ise yarma aşı yapılmalıdır

DİKİM SIKLIGI
Bahçe tesis edilecek alanlarda kare ve dikdörtgen dikim uygulanır. Ceviz dikim mesafesi: Sıra arası 10 m. x Sıra üzeri 10 m. veya 10x8, 10x7 m. dir. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1. Bahçe kurulacak olan arazinin toprağı analiz yaptırılmalıdır.
  2. Arazinin tesviyesi yapıldıktan sonra toprak derince (60-70 cm ) sürülmelidir.
  3. Dikimden önce dekara 3–4 ton yanmış ahır gübresi atılarak karıştırılmalıdır.
  4. Uygun çeşit seçimi yapılmalıdır.
  5. Tozlayıcı çeşit dikimde planlanmalı

 

ÇEŞİT SEÇİMİ
Bölgemizde, Şebin, Bilecek, Kaman, Gültekin ve Yavuz çeşitlerini tavsiye etmekteyiz. Bahçe kurulacak alanın %10 ‘u tozlayıcı çeşitlere ayrılmalıdır.

FİDAN DİKİMİ
Dikim zamanı: İlimizde dikim zamanı olarak fidanlarda su yürüme faaliyetinin durduğu sonbahar mevsiminden tomurcukların uyanmasına kadar geçen erken ilkbahar dönemine kadar meyve fidanı dikimi yapılabilir.
Konya’da kışları sert ve soğuk geçtiği için fidan dikimi genel olarak erken ilkbahar döneminde yapılmalıdır

Fidan çukuru açma: Yerleşim düzenine göre fidanların yerleri işaretlenir. 60 cm genişliğinde 60 cm derinliğinde çukurlar açılır. Fidanın kök kısmında yaralı kırılmış kökler kesilir. Dikimi yapılacak olan fidanların aşı yeri toprak üstünde kalacak şekilde dikimi yapılır.
Dikimden sonra mutlaka fidanlara can suyu verilmelidir.

Fidana can suyunun verilmesi

GÜBRELEME
Ahır Gübresi, yeteri kadar gübre bulunup tam alan gübrelemesi yapılamayan yerlerde, dikim bittikten sonra fidanın 1 metre uzağına kürek ağzı genişliğinde ve 20 cm derinliğinde açılan kanala 3-4 teneke gübre verilir. Kanal eski durumuna gelinceye kadar toprakla doldurulur. Gübrenin içine organik madde (çürümüş yaprak vs.) ve tarım kireci atılmasında fayda vardır. 3 yıl sonra bu defa fidanın 4 metre uzağına aynı şekilde kanal açılarak 8–10 teneke gübre verilir. Fidan aralarında 2. ürün olarak çapa bitkileri ara ziraatı yapılan yerde bu işlemlere gerek yoktur.

SULAMA VE ÇAPALAMA

            Fidan dikildikten sonra Toprak yapısı ve Hava şartlarına göre ilk yıl; - Açık köklü fidanlarda en az haftada bir,- Torbalı fidanlarda 15 günde bir sulama ve çapalamaya devam edilir.İkinci yılda ise, sulama aralıkları artırılıp  çapalamaya devam edilir.
Hazirandan önce veya  22 Temmuz dan sonra hasat edilecek döneme denk gelmesi gelecek açısında sulama önemlidir. Soğuktan zarar olmaması için Ağustos ortasından itibaren su verilmez.

BUDAMA

 Ceviz fazla oranda budama gerektirmeyen bir meyve türü olup, ilk fidanlar dikimde istenilen taç sistemini oluşturmak için sağlam 5–12 göz üzerinden budanırlar. İlk yılın kış budamasında doruk dal 180 cm.’den kesilir. Ayrıca doruk dalın tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk  ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır. İleriki yıllarda verimi artırmak amacıyla taç içerisini sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar ise 2–3 yıllık dal seviyelerinden budanarak seyreltme yapılır. Yaklaşık ağaç başına verim 120–150 kg.’dır.

Toprak isteklerinden sonra Gübrelemeden önce 

" 0-5 yaş grubu ağaç başına 10 gram, 5-10 yaş grubu ağaç başına 25 gram ve 10 yaş ve üzeri ağaç başına 50 gram Organicul-1  kullanılması halinde toprak canlılığı artacak ve sürdürülebilir yüksek verim ve kalite garanti edilmiş olacaktır."

Telif Hakkı 2012 © Ferbio Organik Gübre - Organicul Mikrobiyal Gübre.
Tüm Hakları Saklıdır.