TEKNİK BİLGİ - Badem Yetiştiriciliği ve Mikrobiyal Gübreleme

Arazinin Kuzey yamaçları, derin topraklı, soğuk havanın akıp gideceği, eğimli araziler tercih edilmeli, Sulanabilen, İlkbahar geç donlarından etkilenmeyen bölgelerde geç çiçeklenen ve çiçeklenmesi uzun süren çeşitlerden bahçe kurulması gerekmektedir.

NİÇİN BADEM AĞACI?
* Badem ağacı toprak yapısı bakımından hiç seçici değildir,
* Kurağa toleranslıdır,
*Taşlı, çakıllı ve kireçli topraklarda yetişebilmektedir.
*Ülkemiz için ithal edilen bir ürün olup pazarlama sorunu yoktur.

TOHUMLARIN EKİMİ
Bölgemizde Ekim - Aralık aylarında badem tohumları kendi kalınlığın 2–3 katı derinliğinde tohum ekimleri yapılır.

BADEM AŞISI
Tohumdan çıkan bademler aşılanmadan büyütülürse kalite yönünden tohumu alınan ağacın aynısı olmayabilir .En uygun aşılama zamanı, kurşun kalemi kalınlığına ulaşmış anaçların Ağustos sonu yapılan durgun göz aşısıdır. Sürgün göz aşısı İngiliz dilcikli aşısı yarma aşıları da kullanılmaktadır.

DİKİM SIKLIGI
Bahçe tesis edilecek alanlarda kare ve dikdörtgen dikim uygulanır
GF 677 (yarı bodur) anacı için dikim mesafesi: 5 X 4m. veya 5 X5m.
Çöğür Anacı İçin dikim mesafesi: Sıra arası 6 m. x Sıra üzeri 6 m. veya 6x5, 7x7 m. Olmalıdır.

 Tozlayıcı çeşidin arazide planlanması

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1. Bahçe kurulacak olan arazinin toprağı analiz yaptırılmalıdır.
  2. Arazinin tesviyesi yapıldıktan sonra toprak derince (60-70cm derinliğinde) sürülmelidir.
  3. Dikimden önce dekara 3–4 ton yanmış çiftlik gübresi atılarak karıştırılmalıdır.
  4. Uygun çeşit seçimi yapılmalı
  5. Tozlayıcı çeşit dikimde planlanmalı

ÇEŞİT SEÇİMİ
Bölgemizde tavsiye ettiğimiz başlıca badem çeşitleri: Teksas, Nonpareil, Ferragnes, Ferraduel, Tuono, Yaltinski Bahçe Tesis edilecek alanın %10 tozlayıcı çeşitlere ayrılmalıdır.

FİDAN DİKİMİ

Dikim zamanı: İlimizde dikim zamanı olarak fidanlarda su yürüme faaliyetinin durduğu sonbahar mevsiminden tomurcukların uyanmasına kadar geçen erken ilkbahar dönemine kadar meyve fidanı dikimi yapılabilir. Konya ilinde kışları sert ve soğuk geçtiği için fidan dikimi genel olarak erken ilkbahar döneminde yapılmalıdır

Fidan çukuru açma: Yerleşim düzenine göre fidanların yerleri işaretlenir. 60 cm genişliğinde 60 cm derinliğinde çukurlar açılır. Fidanın kök kısmında yaralı kırılmış kökler kesilir. Dikimi yapılacak olan fidanların aşı yeri toprak üstünde kalacak şekilde dikimi yapılır. Dikimden sonra mutlaka fidanlara can suyu verilmelidir.

Fidana can suyunun verilmesi

GÜBRELEME
Ağaçların gübre ihtiyaçları; bahçe toprağının besin elementleri yönünden durumuna, ağaçların yaşına ve sulanıp sulanmadığına, vb. göre değişir. Badem ağaçlarının azota daha fazla ihtiyacı vardır. Tam verim döneminde yetişkin bir ağaca 700–900 gr civarında saf azot verilmesi gerekmektedir. Badem için önemli bir diğer makro besin elementi potasyumdur. Yapılacak analizlere göre eksiklik tespit edildiğinde yetişkin bir ağaca 5–12 kg arasında potasyum sülfat verilebilir. Bor noksanlığı, badem için çok önemlidir. Bor’un noksan olması durumunda, yeşil çağla üzerinde yapışkan bir sıvı oluşumu ile iç meyvede de buruşukluk meydana gelir. Söz konusu gübrelerin ağaçlara zamanında ve ihtiyacı karşılayacak oranda verilmesi gerekmektedir. Gübrelemeden önce mutlaka toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasına dikkat edilmelidir. Toprak analizleri, bahçeyi temsil edebilecek miktarda ve tekniğine uygun şekilde toprak alınıp yaprak örneği ile beraber tahlile gönderilmelidir. Badem alanlarına organik madde ve besin takviyesi yapılmalı ayrıca, toprak yapısının iyileştirilmesi için de ahır gübresi verilmelidir. 3-4 yılda bir iyi yanmış ahır gübresinin verilmesi büyük yarar sağlayacaktır.

SULAMA VE ÇAPALAMA
Fidan dikildikten sonra Toprak yapısı ve Hava şartlarına göre ilk yıl; - Açık köklü fidanlarda en az haftada bir,- Torbalı fidanlarda 15 günde bir sulama ve çapalamaya devam edilir.İkinci yılda ise, sulama aralıkları artırılıp  çapalamaya devam edilir.
Hazirandan önce veya  22 Temmuz dan sonra hasat edilecek döneme denk gelmesi gelecek açısından önemlidir. Bunun için yöremizde dikimlerin

BUDAMA
Badem için en uygun terbiye sistemi değiştirilmiş doruk dallı sistemdir. İlk 2–3 yıl terbiye sisteminin oluşturulması tamamlanmalıdır. İleriki yıllarda ürün budamasının yapılması büyük önem taşır. Bademde kalın dal kesiminden kaçınmak gerekmektedir ancak, ağaç üzerindeki 0,5-3 cm kalınlığındaki dallardan çıkarma işlemi de yapılmalıdır. Gelişme döneminde bitkiler üzerindeki ince dallardan alınabilir.

Toprak isteklerinden sonra Gübrelemeden önce 

" 0-5 yaş grubu ağaç başına 10 gram, 5-10 yaş grubu ağaç başına 25 gram ve 10 yaş ve üzeri ağaç başına 50 gram Organicul-1  kullanılması halinde toprak canlılığı artacak ve sürdürülebilir yüksek verim ve kalite garanti edilmiş olacaktır."

Telif Hakkı 2012 © Ferbio Organik Gübre - Organicul Mikrobiyal Gübre.
Tüm Hakları Saklıdır.